Publicaties

Hoe behoed je bestuurders in onzekere tijden voor aansprakelijkheid?

Ondernemingen en hun toeleveringsketens worden geconfronteerd met aanzienlijke geopolitieke risico’s door de oorlog in Oekraïne, conflicten in het Midden-Oosten en …

Algemene voorwaarden energielevering aan consumenten

De algemeen toepasselijke algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan ‘kleinverbruikers’, waaronder consumenten, staan sinds de energiecrisis …

Rechters terughoudender met aannemen bevoegdheid buitenlandse (mede)gedaagde(n)?

Worden rechters terughoudender met het aannemen van bevoegdheid ten aanzien van buitenlandse (mede)gedaagde(n) op grond van artikel 7 lid 1 …

Het regelgevende kader voor lithium-ion batterij energieopslagsystemen in Nederland

In het dynamische domein van hernieuwbare energie zijn energieopslagsystemen op basis van lithium-ion batterijen cruciaal gebleken voor het effectief benutten …

Kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid 2022: trends en ontwikkelingen

Bestuurders en commissarissen van nationale en internationale ondernemingen krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met aansprakelijkstellingen en gerechtelijke …

Alternative data en het voorwetenschapsbegrip: een eigentijdse blik op het niet-openbaarheidsvereiste en het concreetheidsvereiste

Afl. 9, 2023 K. Groeneveld & M. Giltjes, Ondernemingsrecht 2023/58 Alternative data wordt gebruikt voor het nemen van beleggingsbeslissingen en schept …

Bevoegdheidsuitspraak in recente zaak tegen Google bevestigt Sumal’s aansprakelijkheidstoets: een referentiekader voor toekomstige schadevorderingen?

Stek’s Competition Litigation team heeft zojuist een blogpost gepubliceerd op Kluwer Competition waarin zij dieper ingaan op een recente uitspraak …

EU-noodverordening voor versnelde inzet van hernieuwbare energie: implicaties voor nieuwe projecten in Nederland

In mei 2022 heeft de Europese Commissie het REPowerEU-plan voorgesteld, als reactie op de verstoring van de mondiale energiemarkt als …

De integriteit en transparantie van Europese energiemarkten: ruim een decennium REMIT

REMIT bestaat ruim een decennium en de integriteit en transparantie van de Europese energiemarkt staat meer dan ooit op de …

Gesyndiceerde financiering en Mulder/CLBN – Een voor allen, allen voor een?

Merijn Batteram gaat in deze publicatie in Onderneming & Financiering in op enkele onzekerheden die voortvloeien uit het arrest Mulder/CLBN …

Een noot bij Rb. Rotterdam 21 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7549 (Braskem), JBPr 2022/83

Tanja Schasfoort en Jochem Wind schreven voor de nieuwe aflevering van JBPr een annotatie bij de uitspraak van de rechtbank …

Summer update SDE++ subsidy scheme: 2022 and beyond

In Nederland kunnen producenten van duurzame energie of CO2-reduceende technologieën subsidie aanvragen op basis van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie …

Uitgelicht

Publicatie:

Het voorleggen van MVO-kwesties aan de
Ondernemingskamer is een schijnoplossing