Prejudiciële vragen over de reikwijdte van de verplichting tot het beschikbaar stellen van abonneegegevens

Klik hier voor het arikel.