Zorgvuldige voorbereiding en daadkrachtige motivering van een besluit

De minister had in het besluit tot weigering van een erkenning kenbaar rekenschap moeten geven van beschikbare informatie en had moeten bezien of deze informatie tot inwilliging van het verzoek had kunnen leiden.

Klik hier voor het artikel.