Prohibition on coal-fired power plants

Dit korte artikel bespreekt het voornemen van de Nederlandse regering om het produceren van elektriciteit met behulp van kolen te verbieden. Dit voornemen is neergelegd in een consultatieversie van de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ en voorziet in overgangsperiodes tot ultimo 2024 voor de twee oudste kolencentrales en tot 1 januari 2030 voor de drie nieuwe kolencentrales in Nederland.

Het artikel is op 11 juni 2018 gepubliceerd in de ILO serie Energy & Natural Resources. Klik hier voor het artikel.

 

 

Praktijkgebieden