Systeembeheerder en infrastructuurbedrijf

Recentelijk is het voorstel van wet voor de Elektriciteits- en gaswet (nr. 34 199) aan de Eerste Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel in werking treedt worden de huidige Elektriciteitswet 1998 en Gaswet vervangen. Het artikel gaat in op de bepalingen in het wetsvoorstel omtrent de ‘systeembeheerder’ (voorheen: de ‘netbeheerder’) en het ‘infrastructuurbedrijf’ (alle bedrijven in de groep van een systeembeheerder niet zijnde de systeembeheerder zelf). Daarnaast worden de beleidsmatige ontwikkelingen geschetst in de toegestane activiteiten van het infrastructuurbedrijf. Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, 2015, nr. 3/4, p. 113 – 121.

Download:
SysteembeheerderEnInfrastructuurbedrijf