What the WACC?

What the WACC? slaat op de verzuchting van menig manager van een gereguleerd bedrijf bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (weighted average cost of capital of WACC) door de toezichthouder. In dit artikel wordt ingegaan op de toepassing van de WACC in de Nederlandse energietransportsector. Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, 2017, nr. 3, p. 100-103.

Klik hier voor het artikel.

Praktijkgebieden