Visie ACM duidt op extra ruimte samenwerking ZBC-ziekenhuis

Recent oordeelde de Autoriteit Consument en Markt dat de voorgenomen fusie tussen de twee zelfstandige behandelcentra (ZBC) Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics de concurrentie sterk zou kunnen belemmeren. In haar voorlopige oordeel concludeerde de ACM dat ziekenhuizen en ZBC’s weliswaar op dezelfde markt actief zijn, maar dat ziekenhuizen een minder direct alternatief vormen voor ZBC’s. Waar dit fusies tussen ZBC’s moeilijker maakt, zijn in deze visie samenwerkingen tussen een ziekenhuis of UMC met een ZBC minder snel concurrentiebeperkend.

Achtergrond

In haar recente besluit over de fusie tussen ZBC’s Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics beoordeelde de ACM in hoeverre het samengaan van de twee ZBC’s tot concurrentieproblemen zou kunnen leiden. In dit besluit keek de ACM niet alleen naar de concurrentie tussen de ZBC’s, maar ook naar de relevantie van concurrentie door ziekenhuizen.

In haar analyse overwoog de ACM dat ziekenhuizen en ZBC’s weliswaar op dezelfde markten actief zijn, maar niet precies hetzelfde aanbod hebben: vanuit het perspectief van patiënten is het aanbod van ziekenhuizen en ZBC’s niet één-op-één uitwisselbaar. Zo richten ZBC’s zich – in tegenstelling tot ziekenhuizen – vooral op hoogvolume laagcomplexe zorg waarvoor patiënten niet worden opgenomen. Deze zorg kunnen ZBC’s bovendien tegen lagere kosten aanbieden dan ziekenhuizen, doordat zij geen achtervangfuncties hoeven aan te houden. De ACM concludeerde dat ziekenhuizen een minder direct alternatief vormen voor ZBC’s dan ZBC’s ten opzichte van elkaar, gezien hun specifieke profiel.

Hoewel volgens deze visie een fusie tussen twee ZBC’s eerder tot concurrentieproblemen zal leiden, biedt deze juist perspectieven voor samenwerking en fusie tussen ZBC’s en ziekenhuizen of UMCs. Bij beperktere concurrentie tussen ZBC’s enerzijds en ziekenhuizen/UMC’s anderzijds zal een samenwerking of fusie ook minder snel leiden tot een problematische vermindering van de concurrentie in een markt.

Het oordeel van de ACM over de ZBC-fusie is echter een voorlopige: de fuserende partijen hebben een vergunning aangevraagd om te mogen fuseren. In het besluit van de ACM op die aanvraag zal vermoedelijk meer inzicht worden gegeven in de precieze visie van de ACM op de concurrentie tussen ziekenhuizen en ZBC’s. Wordt vervolgd dus.

Vragen over recht in de zorgsector? Neem contact op met ons competition team.

Praktijkgebieden