De Staat mag voorlopig doorgaan met omstreden planningskader

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) behartigt de belangen van 90% van de Nederlandse vleessector. Sinds eind vorig jaar is de termijn voor het aanvragen van door Brussel verplicht voorgeschreven keuringen van vers vlees door de Voedsel en Waren Autoriteit teruggebracht van 14.00 tot 07.00 uur (het nieuwe planningskader). Dit is een forse breuk met het verleden. Daarom heeft de COV op versoepeling aangedrongen. In zijn vonnis gaat de Haagse kort gedingrechter een concreet en inhoudelijk oordeel uit de weg. In plaats daarvan oordeelt hij dat het “het bestek van het kort geding te buiten gaat om met de vereiste mate van aannemelijkheid te kunnen concluderen dat sprake is van onzorgvuldigheid of onevenredigheid ten opzichte van de bij COV aangesloten leden”. Deze motivering overtuigt niet en is teleurstellend. COV beraadt zich dan ook op vervolgstappen, waaronder een bodemprocedure. Klik hier voor het vonnis.