Het DHL-arrest: 'Foutje, bedankt!' in een systeem van parallelle clementieregelingen

In deze bijdrage worden het DHL-arrest en de implicaties daarvan besproken.

Klik hier voor het artikel.