Het voorleggen van MVO-kwesties aan de Ondernemingskamer is een schijnoplossing

Onlangs is de bundel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2020-2021 (Wolters Kluwer, 2021) verschenen met daarin een bijdrage van Barbara Elion.

In haar bijdrage bespreekt zij of er een rol is weggelegd voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam als er binnen een internationaal concern ernstige schendingen plaatsvinden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijvoorbeeld: kinderarbeid, moderne slavernij of milieurampen).

Hoewel Barbara van mening is dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus zouden moeten nemen, vraagt zij zich af of het voorleggen van internationale mvo-kwesties aan de Ondernemingskamer daadwerkelijk bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens Barbara is het enquĂȘterecht hier niet voor bedoeld en zijn er genoeg alternatieven die wel kunnen bijdragen aan een oplossing.

De bundel is online te raadplegen (abonnement vereist) of kan hier worden aangeschaft.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Barbara Elion (+31 06 53 42 48 74 / barbara.elion@stek.com).

Advocaten

Praktijkgebieden