J. Wind, 'De geautoriseerde vergadering: een bescherming van aandeelhoudersrechten of een hoeder van het vennootschappelijk belang?’, Ondernemingsrecht 2021/65

Recent is het artikel van Jochem Wind gepubliceerd in het Tijdschrift Ondernemingsrecht. In zijn artikel besteedt Jochem aandacht aan de toetsingsmaatstaf van het machtigingsverzoek tot het bijeenroepen van een algemene vergadering door aandeelhouders in beursvennootschappen (op grond van artikel 2:110 jo. 2:111 BW). Aan de hand van wetshistorische en rechtsvergelijkende argumenten betoogt Jochem dat de voorzieningenrechter in zeer beperkte mate de mogelijkheid heeft om andere bij de vennootschap betrokken belangen mee te nemen bij de beoordeling van een dergelijk machtigingsverzoek. Klik hier voor het hele artikel.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Jochem Wind (+31 20 530 52 00 / jochem.wind@stek.com).

Advocaten