Offshore wind energy developments in the Netherlands: road to 2030 and beyond

Windenergie op zee speelt een cruciale rol in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en de transitie naar een emissie-vrij energiesysteem in 2050. Nu duidelijk is geworden dat wordt voldaan aan de uitgestippelde realisatie van circa 4.5 gigawatt aan windenergie op zee in 2023, is overheid voornemens de uitrol van windenergie op zee in een hoger tempo voort te zetten middels ambitieuze vervolgdoelen voor 2030 en 2050. In dat kader zijn diverse instrumenten ingezet om de groei van de sector veilig te stellen en de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid te verwezenlijken. In dit ILO artikel geven Joost van den Bogaerd, Veii Jacobs en Jan Erik Janssen een overzicht van recente juridische en beleidsmatige ontwikkelingen in Nederland op het gebied van windenergie op zee.

Klik hier voor het artikel (Engels).