Stek adviseert Stedin bij sectorafspraken over kapitaalversterking van netwerkbedrijven door de Staat

De Staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin zijn tot een onderhandelingsakkoord gekomen over de voorwaarden waaronder een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat in de netwerkbedrijven in de toekomst mogelijk wordt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een ‘afsprakenkader’, dat de ministers Kaag (Financiën) en Jetten (voor Klimaat en Energie) eergisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Dit afsprakenkader is het resultaat van maandenlange gesprekken tussen de netbeheerders, hun aandeelhouders en de Staat en heeft als doel het versterken van het eigen vermogen van de netwerkbedrijven om investeringen in de energietransitie te kunnen blijven doen: naar verwachting zullen de drie netbeheerders tot 2030 samen circa € 30 miljard investeren in uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteits- en gasnet.

Stek adviseerde Stedin bij de totstandkoming van het afsprakenkader. Op dit moment vinden gesprekken plaats over een daadwerkelijke kapitaalversterking voor Stedin en de toetreding van de Staat als aandeelhouder van Stedin. Ook hierover wordt Stedin geadviseerd door Stek.

Lees hier het persbericht van Stedin of lees hier het nieuwsbericht van het FD.