Stek dient consultatiereactie in met betrekking tot het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Veii Jacobs en Jan Erik Janssen hebben namens Stek een consultatiereactie ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni). In deze reactie gaan zij onder meer in op de nieuwe kwalificatie van ‘elektriciteitsproducenten’ als aanbieders van een essentiële dienst.

Voor de volledige reactie klik hier.

 

Praktijkgebieden