Stek helpt Alliander bij succesvol verweer tegen ACM handhavingsverzoek

Na uitgebreid onderzoek heeft de Autoriteit Consument en Markt het verzoek van RWE Benelux Holding om handhavend op te treden tegen Alliander afgewezen. Volgens RWE handelde Alliander in strijd met het groepsverbod en/of het verbod op nevenactiviteiten. Meer specifiek richtte de klacht zich op de activiteiten van Alliander dochters Allego, HOOM, MPARE en EXE. Op 10 februari 2016 heeft ACM de klacht tegen Allego afgewezen (klik hier voor het persbericht van ACM en de brief met de uitkomsten van het onderzoek naar Allego). Bij besluit van 22 april 2016, gepubliceerd op 9 mei 2016, heeft ACM ook de klachten met betrekking tot HOOM, MPARE en EXE afgewezen (klik hier voor het persbericht van ACM en het besluit).