Stek helpt Gas Transport Services in procedure over balanceringsregime

Stek heeft Gas Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gastransportnet, als derde-belanghebbende bijgestaan in een beroepprocedure over gasbalancering in Nederland. Het betrof een door GasTerra aangespannen procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot vaststelling van het balanceringsregime. Bij uitspraak van 11 februari 2010 is het beroep van GasTerra ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak.