Stek helpt Netbeheer Nederland in procedure over particuliere elektriciteitsnetten

Stek heeft Netbeheer Nederland, de vereniging van energienetbeheerders in Nederland, als derde-belanghebbende bijgestaan in een beroepprocedure over particuliere netten. Het betrof een door VEMW, de vereniging voor grootverbruikers van energie en water, aangespannen procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot codificatie van de verplichtingen van elektriciteitsnetbeheerders met betrekking tot particuliere netten. Bij uitspraak van 10 maart 2010 is het beroep van VEMW ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak.