Stek in hoger beroep succesvol voor DELTA in aanbestedingsgeschil

Stek heeft DELTA Infra B.V. (DELTA) ook in hoger beroep met succces bijgestaan in het geschil over de door de Vereniging Zeeuwse Gemeenten uitgeschreven en door DELTA gewonnen aanbesteding voor het onderhoud van de openbare verlichting in Zeeland. Het beroep was ingesteld door Heijmans Techniek & Mobiliteit tegen het kort geding vonnis van 19 december 2007 (zie recente ontwikkelingen 2007- 12). Bij arrest van 5 juni 2008 heeft het gerechtshof Den Haag dit vonnis bekrachtigd. Klik hier voor het arrest.