Stek is Vriend van het Rode Kruis Nederland

Ook in Nederland is een maaltijd helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom is Stek Vriend geworden van het Rode Kruis Nederland. Hiermee draagt Stek bij aan oplossingen voor mensen die het nu het hardste nodig hebben, waaronder voedselnoodhulp in Nederland.

Stek steunt onder andere het programma waarmee lokale partners gezinnen met kinderen helpen aan een gezonde en gevarieerde maaltijd.

Als Vriend van het RodeKruis help je niet alleen mensen die nu in nood zijn. Ook investeer je in duurzame en innovatieve oplossingen om kwetsbare gemeenschappen beter voor te bereiden op rampen.

Wil je ook Vriend worden van het Rode Kruis Nederland? Neem contact op met Vrienden van het Rode Kruis via deze link.