Stek staat de NZa bij met inning dwangsommen

Bij uitspraak van 18 juli 2013 heeft het CBb de dwangsommen die door de NZa aan een zorgaanbieder waren opgelegd voor het niet tijdig aanleveren van behandelinformatie grotendeels in stand gelaten. Klik hier voor de uitspraak.