Stek staat Endinet bij in procedures over kwaliteitsbeheersing energienetten

In augustus en oktober 2009 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de netbeheerders Endinet Regio Eindhoven, Endinet Oost-Brabant en Endinet Haarlemmermeer (tezamen Endinet) lasten onder dwangsom en bindende aanwijzingen opgelegd in verband met procedures over kwaliteitsbeheersing van de door hen beheerde energienetten. Na vervolgonderzoek heeft de NMa geconstateerd dat aan de opgelegde lasten en bindende aanwijzingen is voldaan. Klik hier voor het persbericht van de NMa.