Stek staat Stedin bij in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Stedin met succes bijgestaan in een kort geding bij de rechtbank Rotterdam. Stedin was gedagvaard door een van haar afnemers, een groot bouwbedrijf, die eiste dat Stedin transportcapaciteit beschikbaar stelde. Stedin weigerde dat vanwege congestie op het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. De voorzieningenrechter heeft Stedin in het gelijk gesteld en de vorderingen afgewezen.

Het vonnis is gepubliceerd en te lezen via deze link.

Praktijkgebieden