Stek start een schadevergoedingsactie tegen Google

Stek start een schadevergoedingsactie namens partijen, zoals uitgevers, die schade hebben geleden als gevolg van mededingingsverstorend gedrag van Google op de markt voor digitale advertenties. Zoals de Franse mededingingsautoriteit vaststelde in 2021, heeft Google misbruik gemaakt van haar machtspositie door haar eigen producten te bevoordelen bij het aanbod van tools voor digitale reclame, ook wel “Adtech” genoemd. Dit is inbreukmakende gedrag in strijd met artikel 102 VWEU begon in 2014 en heeft schade veroorzaakt door de drukkende werking op inkomsten uit de verkoop van online advertentieruimte.

Stek werkt samen met Geradin Partners, dat optrad voor de klagers in de zaak van de Franse mededingingsautoriteit, met de steun van onafhankelijk economisch adviesbureau Charles River Associates.