Stek succesvol in hoger beroep over onterechte beëindiging leningsovereenkomst

Stek heeft de Duitse vennootschappen Beacon en Catana succesvol bijgestaan in het hoger beroep voor het Gerechtshof Amsterdam over de onterechte beëindiging van een leningsovereenkomst van EUR 2 miljoen door de Japanse Nissui Group. Het Gerechtshof Amsterdam vernietigt het vonnis van de rechtbank en oordeelt dat er geen sprake was van een event of default, althans dat een beroep op een event of default door de Nissui Group onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Klik hier voor het tussenarrest en hier voor het eindarrest.

Advocaten

Praktijkgebieden