Stek succesvol voor DNWB bij afschaffing discriminerende transporttarieven TenneT

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben de bezwaren van Delta Netwerkbedrijf (DNWB) gehonoreerd tegen het onderscheid in de transporttarieven dat de landelijk netbeheerder TenneT maakte tussen regionale netbeheerders enerzijds en grootverbruikers anderzijds. Dit voor DNWB nadelige onderscheid is nu afgeschaft in de transporttarieven vanaf 2007.