Stek succesvol voor Liander in procedure over schadeclaim

Stek heeft Liander N.V. (‘Liander’) met succes bijgestaan in een procedure bij de Rechtbank Arnhem inzake een schadeclaim. Een afnemer had gesteld dat hij schade had geleden als gevolg van een stroomonderbreking. De Rechtbank Arnhem oordeelde in lijn met de bindende adviezen van de Geschillencommissie Energie en Water, dat wanneer de stroomtoevoer tijdelijk wordt onderbroken op een punt in het net waarachter zich meerdere aansluitingen bevinden en zich daarna slechts één of enkele afnemers met schade meldt, het causaal verband tussen de stroomonderbreking en de schade ontbreekt. De rechtbank wees daarom de vorderingen van de afnemer af. Klik hier voor het vonnis.