Stek succesvol voor Stedin in principieel geschil over aansprakelijkheid

Stek heeft Stedin Netbeheer met succes bijgestaan in een civiele procedure aangespannen door een woningcorporatie. De woningcorporatie vorderde gevolgschade, waaronder gederfde huurinkomsten, voor vermeend te laat opgeleverde kleinverbruikaansluitingen elektriciteit. Bij vonnis van 22 januari 2020 oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat Stedin Netbeheer een beroep toekomt op de uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade en wijst de rechtbank de vordering van de woningcorporatie af.

Klik hier voor het vonnis.