Stek succesvol voor Stedin in procedure tegen Gemeente De Ronde Venen

Stek heeft N.V. Stedin Netten Utrecht en Stedin B.V. (‘Stedin’) met succes bijgestaan in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam in haar geschil met Gemeente De Ronde Venen over de opzegging van overeenkomsten met betrekking tot verlegging van kabels en leidingen in de grond van de gemeente. Bij arrest van 15 september 2009 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat deze overeenkomsten alleen door de gemeente konden worden opgezegd indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestond. Het bestaan van een dergelijke voldoende zwaarwegende grond is in het onderhavige geval niet aangetoond. Het Gerechtshof Amsterdam heeft daarom geoordeeld dat de opzegging door de gemeente niet tot de beëindiging van de overeenkomsten heeft geleid en zonder rechtsgevolg is gebleven. Klik hier voor het arrest.