Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over kwalificatie elektriciteitsaansluiting

Stek heeft netbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure bij de Rechtbank Gelderland over de kwalificatie van een oude, reeds vervangen aansluiting op het elektriciteitsnet. De procedure was aangespannen door drukkerij Senefelder Misset (Senefelder), die betoogde dat haar oorspronkelijke aansluiting een technische capaciteit had van maximaal 4,5 MVA en met een 10 kV-kabel rechtstreeks was aangesloten op onderstation Doetinchem (OS Doetinchem). Hierdoor zou deze aansluiting volgens Senefelder kwalificeren als een maatwerkaansluiting voor één klant, een zogenoemde ‘AC6-aansluiting’.

De Rechtbank Gelderland is met Liander van oordeel dat het enkele feit dat de 10 kV-kabel die direct afkomstig was van OS Doetinchem technisch gezien een transportvermogen van 4,5 MVA aankon, niet voldoende is om de oorspronkelijke aansluiting te kwalificeren als een AC6-aansluiting. Bepalend is of Senefelder de enige afnemer was op de 10 kV-kabel vanuit OS Doetinchem. Volgens de Rechtbank Gelderland is dat niet het geval, aangezien uit de door Liander overlegde schematische weergave van de oorspronkelijke aansluitsituatie in de omgeving van Senefelder blijkt dat de oorspronkelijke aansluiting van Senefelder onderdeel uitmaakte van een vermaasde MS-ringstructuur met meerdere afnemers. Liander kwalificeert een dergelijke aansluiting op het lokale MS-net (ook wel ‘MS-ring’) als een zogenaamde ‘AC5-aansluiting’, die gelet op de gereguleerde grenzen van aansluitingen op het lokale MS-net een maximale aansluitcapaciteit van 2 MVA heeft.

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 2 augustus 2023 is hier te lezen.