Stek weer succesvol voor Liander bij CBb

Op 28 mei 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan op het (rechtstreeks) beroep van Liander tegen de haar opgelegde bindende aanwijzing van de Autoriteit Consument & Markt met betrekking tot de voormalige uitbestedingsrelatie met Nuon CCC. De bindende aanwijzing is vernietigd en Liander is thans gerechtigd een schadeclaim in te dienen bij de Staat. Klik hier voor de uitspraak. Stek stond Liander bij.