Een zaak win je op de feiten

Voor partijen die te maken krijgen met geschillen voor de Nederlandse rechter, is het van belang om het bewijs van de relevante feiten rond te krijgen, zodat ‘gelijk hebben’ ook uitmondt in ‘gelijk krijgen’. Het komt in de praktijk desondanks nog regelmatig voor – ook bij grote en professionele ondernemingen – dat het eigen dossier niet compleet of informatie moeilijk te achterhalen is. In dit artikel dat wij schreven voor General Counsel Netherlands (GCN) benoemen wij kort enkele mogelijkheden onder Nederlands recht om informatie en bewijs te vergaren. Het blijft desondanks van belang om aandacht te houden voor de administratieve organisatie: met een incompleet dossier begin je immers onvermijdelijk op een achterstand. Dat vergt soms ook een cultuuromslag.

Klik hier voor het artikel.

Praktijkgebieden