Energie en Nutsbedrijven

Stek is hét energierecht kantoor van Nederland met een ongeëvenaard track record in energierechtelijke (regulatoire/civiele) procedures en het begeleiden van overnames en financieringen van (duurzame) energieprojecten.

Ons Energie en Nutsbedrijven team heeft jarenlange ervaring met de advisering van netwerk-, energie- en nutsbedrijven, hun belangenverenigingen, de industriële sector, andere grootverbruikers, financiële instellingen, (strategische) investeerders, alternatieve verstrekkers van financieringen (zoals groenfondsen en crowdfunding platforms), projectontwikkelaars en afnemers. Binnen onze praktijkgroepen Ondernemingsrecht, Financieringen en Regulering werkt een geïntegreerd multidisciplinair team samen op het gebied van financieringen, fusies en (strategische) overnames en regulatoir/civielrechtelijk energierecht voor de bovengenoemde partijen.

Ons team

Philip Agerbeek

Philip Agerbeek

Mateusz Banasiak

Mateusz Banasiak

Claudia Beele

Claudia Beele

Joost van den Bogaerd

Joost van den Bogaerd

Zita van den Bosch

Zita van den Bosch

Katinka van den Brink

Katinka van den Brink

Koen Friedericy

Koen Friedericy

Charlotte Groenhout

Charlotte Groenhout

Eline Grondman

Eline Grondman

Reijnoud Homveld

Reijnoud Homveld

Veii Jacobs

Veii Jacobs

Jan Erik Janssen

Jan Erik Janssen

Gerard de Jongh

Gerard de Jongh

Sharon Kaufmann

Sharon Kaufmann

Tobias Kok

Tobias Kok

Gwenn Korteweg

Gwenn Korteweg

Bart van Oorschot

Bart van Oorschot

Michaël Rijnja

Michaël Rijnja

Coen Thomas

Coen Thomas

Arthur Vegt

Arthur Vegt

Fleur Vlassak

Fleur Vlassak

Lodewijk Vonken

Lodewijk Vonken

Emma van Wagensveld

Emma van Wagensveld

Herman Wamelink

Herman Wamelink

Kersten Wierda

Kersten Wierda

Monique van Zutphen

Monique van Zutphen

“the best in the Netherlands; fantastic reputation”

Chambers Europe – Energy and Natural resources

Expertise

Binnen het sectorteam ligt een sterke focus op de duurzame energiesector en innovatieve circulaire/recycling projecten. De projecten en projectfinancieringen waarbij Stek betrokken is lopen uiteen van wind- en zonneparken tot geothermieprojecten, biomassaprojecten, warmte- en koudeprojecten (waaronder opslag), aquathermie en elektrisch vervoer, alsmede innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie. Het sectorteam werkt daarbij naadloos samen met het regulatoire team van hooggespecialiseerde en gerenommeerde energierecht advocaten met een tier 1 ranking in de Legal 500 en een band 1 ranking in Chambers Europe.

Het regulatoire team adviseert en procedeert over uiteenlopende zaken binnen de ‘klassieke’ gas-, elektriciteit- en warmtesector (zoals op het gebied van tariefregulering, energie-infrastructuur, congestieproblematiek en grote stroomonderbrekingen). Verder adviseert het team belangrijke drijvers van de energietransitie over (nieuwe) sectorspecifieke wet- en regelgeving, subsidies en staatssteun met betrekking tot ‘nieuwe’ energiesectoren (zoals CCS/CCSU, waterstof en geothermie). Het regulatoire team ondersteunt tot slot het projectteam op het gebied van het omgevingsrecht (waaronder het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht) in brede zin.

Hoe wij ons onderscheiden

Ons Energie en Nutsbedrijven team is een geïntegreerd multidisciplinair team dat zich onderscheidt door:

 • een sterk track record en een goede reputatie;
 • uitstekende werkrelaties met toezichthouders, financiële instellingen, (strategische) investeerders en alternatieve verstrekkers van financieringen (zoals groenfondsen en crowdfundingplatforms) en beleidsmakers; en
 • daadkrachtige, persoonlijke en pragmatische dienstverlening.

Wat wij doen

Contracten, transacties, financiering en projecten

U kunt met alle (commerciële) contracten, ondernemingsrechtelijke transacties, financieringen en projecten bij ons terecht. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • samenwerkingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten en algemene voorwaarden;
 • stroomleveringscontracten (PPA’s), operation and maintenance (O&M) overeenkomsten en engineering, procurement and construction (EPC) overeenkomsten en overige commerciële contracten;
 • transacties, waaronder fusies & overnames, activa-passiva transacties, due diligence, participaties en joint ventures;
 • projectfinancieringen en bijbehorende due diligence; en
 • projecten, waaronder investeringsprojecten in olie, gas en duurzame energie (zoals wind, water, zon, geothermie en biomassa) en (elektrisch en openbaar) vervoer.

Sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting

Wij hebben een sterk track record en een goede reputatie op het gebied van sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • het adviseren en procederen over sectorspecifieke onderwerpen in alle schakels van de waardeketen van upstream (productie en opslag) tot downstream (transport, handel, levering en afname);
 • contacten en geschillen met toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt, belangenverenigingen binnen de energiesector en beleidsmakers; en
 • het vermijden of succesvol oplossen van geschillen, waaronder geschillen met concurrenten en toezichthouders zoals ACM.

Ervaring

Hieronder geven wij een overzicht van enkele recente, veelal multidisciplinaire, zaken van het Energie en Nutsbedrijven team. Zie ons track record voor een uitgebreider overzicht.

Projecten, projectfinancieringen en ondernemingsrecht

Bijstaan van:

 • een groot aantal energiebedrijven, waaronder Eneco/Oxxio, RWE/Essent, OMV, Naturgy en Gazprom/WINGAS, bij het opstellen van hun standaarddocumentatie en het vermijden of verminderen van contractuele risico’s;
 • netwerkbedrijf Stedin bij de overname van Delta Netwerkgroep en de veilingverkoop van Joulz Energy Solutions;
 • energiebedrijf Nuon/Vattenfall bij de overname van meerdere wind- en zonneparken en de verkoop van haar warmteactiva in de provincie Utrecht;
 • investeerders zoals NIBC, AKEF (Amsterdams Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energie Fonds) bij hun ondernemingsrechtelijke/eigen vermogen transacties, waaronder de overname van warmtebedrijf Mijnwater;
 • verschillende financiers zoals ASN, BNG en Nationaal Groenfonds bij de financiering van biomassa centrales in onder meer Amsterdam, Sterksel en Egchel;
 • verschillende financiers zoals BNG en Rabobank bij hun financieringen van aardwarmte projecten, bijvoorbeeld van ECW, Wayland en Trias;
 • verschillende financiers zoals ASN, BNG, Rabobank en LEF bij de projectfinancieringen van wind- en zonneparken;
 • verschillende financiers/investeerders zoals AKEF en LEF bij hun innovatieve circulaire/recycling projecten;
 • de aandeelhouders van onder meer Lagerwey en Nuts Groep bij de verkoop van hun energiebedrijf;
 • windturbinebouwer ENERCON bij windparkprojecten zoals NOP Agrowind en Windpark Krammer;
 • Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam bij hun samenwerking tot nascheiding van afval;
 • de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) bij hun gezamenlijke warmte-activiteiten; en
 • de investeerder Zenith Energy bij de financiering van de overname van de BP terminal in Amsterdam.

Regulering en Geschillenbeslechting

Bijstaan van:

 • de regionale netbeheerders elektriciteit en gas en hun branchevereniging Netbeheer Nederland in richtinggevende beroepen tegen de tariefregulering voor de transporttarieven energie;
 • het staatsenergiebedrijf EBN op het gebied van onder meer ontmanteling van olie- en gasactiva en geothermieprojecten;
 • de netbeheerders Liander en Stedin in baanbrekende administratieve procedures, waaronder de eerste grote kamerprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • energiebedrijven als Eneco en Stedin en het elektrische infrastructuurbedrijf Allego in complexe civiele procedures tegen concurrenten en handelspartners;
 • grote afnemers als Tata Steel en Microsoft met betrekking tot hun energievoorziening; en
 • vele energiebedrijven, waterbedrijven, transportbedrijven en afvalbedrijven bij het vermijden of verminderen van regulatoire risico’s.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met:

Track record

Stek adviseert aandeelhouders Alliander N.V. over hybride converteerbare lening van € 600 miljoen aan Alliander N.V.

Stek heeft de aandeelhouders van netbeheerder Alliander geadviseerd bij het verstrekken van een hybride converteerbare lening aan Alliander. Alliander heeft …

Stek adviseert Cargill bij het afsluiten van een Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall

Stek heeft Cargill geadviseerd bij het afsluiten van een Corporate Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall. Voor meer informatie verwijzen …

Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure tegen een van haar afnemers. De afnemer, aangesloten op …

Blog

Is voor de verpanding van SDE+ inkomsten toestemming van de RVO nodig?

1. SDE+ en SDE++ in het kort Dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd drastisch naar beneden moet is glashelder. In …

De Equator Principles

Achtergrond Grote projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en industrie of in het kader van de energietransitie kunnen een …

De directe overeenkomst: nuttig of noodzakelijk?

Wat is een directe overeenkomst? Een directe overeenkomst – ook wel instapovereenkomst – is een overeenkomst tussen de financier (of …