Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure tegen een van haar afnemers. De afnemer, aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander in Noord-Holland, negeerde de transportbeperking die aan hem was opgelegd vanwege een gebrek aan transportcapaciteit. De klant eigende zich rechten toe in strijd met de aansluit- en transportovereenkomst en drong daarmee voor bij andere klanten die ook op de wachtlijst stonden. Van Liander kon niet verlangd worden dit toe te staan, aangezien dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid en veiligheid van het net. Liander vroeg de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam daarom om de afnemer te bevelen de overschrijdingen te staken en binnen het gecontracteerde transportvermogen te blijven. De Voorzieningenrechter heeft Liander in het gelijk gesteld en de vorderingen toegewezen. Het is voor het eerst dat Liander actief nakoming van het gecontracteerd transportvermogen heeft afgedwongen binnen een congestiegebied.

Liander: “Wij betreuren het dat wij niet meer alle klanten op ieder moment kunnen voorzien van de door hen gewenste transportcapaciteit. Wij doen daartoe wel ons uiterste best. Wij zien helaas ook steeds vaker dat afnemers in congestiegebieden zich niet aan het maximum van het gecontracteerde transportvermogen houden. Daarmee brengen zij – zonder dat Liander technische mogelijkheden heeft om tijdig in te grijpen – de leveringszekerheid en de spanningskwaliteit en daarmee de dienstverlening van Liander aan andere klanten in gevaar. Tot nu toe lieten klanten zich overtuigen wanneer wij hen daarop aanspraken. Deze klant negeerde de dringende verzoeken iets aan het gedrag te veranderen. Omdat dit zonder resultaat bleef, zag Liander zich genoodzaakt tot een voor Liander ongebruikelijke gang naar de rechter. Deze uitspraak biedt duidelijkheid dat Liander op correcte gronden klanten aan het overeengekomen maximum transportvermogen houdt.

Het persbericht van Liander is hier te lezen, het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl.